Για μια κοινωνική και φιλόξενη Ρηνανία-Παλατινάτο, επιλέξτε DIE LINKE για τις 14 Μαρτίου. Ευχαριστώ.

Spread the love

Για μια κοινωνική και φιλόξενη Ρηνανία-Παλατινάτο, επιλέξτε DIE LINKE για τις 14 Μαρτίου. Ευχαριστώ.

Share this:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.